Links
🏔

Appdaemon界面部署

更s适合平板操作的HomeAssistant控制界面
docker run --name=appdaemon -d -p 5050:5050 \
--restart=always \
-e HA_URL="<your HA_URL value>" \
-e TOKEN="<your TOKEN value>" \
-e DASH_URL="http://$HOSTNAME:5050" \
-v <your_conf_folder>:/conf \
acockburn/appdaemon:latest
安装完成之后访问主机的IP地址加端口5050就可以进入appdaemon的界面了。