🏔️Appdaemon界面部署

更s适合平板操作的HomeAssistant控制界面

docker run --name=appdaemon -d -p 5050:5050 \
  --restart=always \
  -e HA_URL="<your HA_URL value>" \
  -e TOKEN="<your TOKEN value>" \
  -e DASH_URL="http://$HOSTNAME:5050" \
  -v <your_conf_folder>:/conf \
  acockburn/appdaemon:latest

安装完成之后访问主机的IP地址加端口5050就可以进入appdaemon的界面了。

最后更新于